หมายเลขกระทู้ [000001] ++ เนื่องจากระบบฐานข้อมูล และภาษาไทยมีปัญหา จึงต้องทำการลบข้อมูลเก่าทั้งหมด ++

เนื่องจากระบบฐานข้อมูลของเว็บมีปัญหาในการอานภาษาไทย ทางเว็บจึงต้องทำการลบข้อมูลเดิมออกทั้งหมด
แต่ระบบสมาชิกยังคงเดิม แต่อาจเกิดปัญหากับสมาชิกที่ใช้ User ภาษาไทย อาจจะทำให้ไม่สามารถเข้าระบบได้
ดังนั้นหากสมาชิกที่มีล็อคอิน ภาษาไทย ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ อาจจะต้องใช้อีเมล์ที่เคยสมัครสมาชิก อีเมล์มาแจ้งให้ทางเว็บทำการเปลี่ยน User ใหม่ หรืออาจแจ้งให้ลบข้อมูลสมาชิก เพื่อที่สมาชิกจะสามารถใช้อีเมล์เดิมสมัครสมาชิกใหม่ได้

Enjoy2cat

ราคา :
ชื่อผู้ขาย :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
[04-02-2562 , 21:46:11] / อ่าน, ตอบ [873, 0] / IP [xxx.xxx.xxx.xxx] / Login [admin]